Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Vấn đề Noise trong Corona render

Khi làm quen với render Corona, chắc chắn chúng ta sẽ có những thắc mắc, 1 bức hình render hay bị nhiễu hạt - Noise, vậy Noise sinh ra do đâu? và cách khắc phục Noise như thế nào?Noise sinh ra do ánh sáng gián tiếp và trực tiếp.
Cách đơn giản nhất để nhận biết được điều này, ta add thêm Render element Cessential-Direct và Cessential-indirect và chúng ta sẽ kiểm tra trong bảng VFB của Corona.

Nếu Cessential-Direct có xuất hiện Noise thì ta sẽ có cách khắc phục nó. Vào Render setup/Performance setting/Sampling balance và tăng thông số Light samples multiplier

Nếu Cessential-indirect có xuất hiện Noise, vào Render setup/Performance setting/Sampling balance và tăng thông số GI vs. AA balance


Lưu ý: Tổng số lượng samples(đơn vị mẫu tính toán) phụ thuộc vào 2 thông số Light samples multiplier và GI vs. AA balance. Nếu Light samples multiplier=1, GI vs. AA balance=16 nghĩa là có 16 samples ánh sáng gián tiếp và 16 samples ánh sáng trực tiếp sẽ được dùng tính toán cho mỗi pixel trong 1 pass render.
Tương tự, nếu Light samples multiplier=2, GI vs. AA balance=16 nghĩa là có 16 samples ánh sáng gián tiếp và 32(16x2) samples ánh sáng trực tiếp sẽ được dùng tính toán cho mỗi pixel trong 1 pass render.
Trong 1 số trường hợp, có thể giảm 1 trong 2 thông số và tăng thông số kia lên hoặc cùng giảm cả 2. Thường thì không cần thiết phải tăng GI vs. AA balance lớn hơn 64 và Light samples multiplier không vượt quá 4.

Hình ảnh ví dụ:
1. Noise xuất hiện trong render element Cessential-Direct2. Noise xuất hiện trong render element Cessential-Indirect
Biên soạn: SumoD
Link tham khảo: https://corona-renderer.com/forum/

hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray