Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Script tạo hàng rào lưới B40 trong 3d max

Wire mesh generator  là 1 script cho phép chúng ta modeling hàng rào lưới B40 trong 3d max 1 cách nhanh chóng.

Cách load script vào 3d max: Maxscript>Run script>chọn file các bạn vừa tải về .mse
Chúc các bạn may mắn
Các bạn có thể download file tại : link1 hoặc link2

Link tham khảo: http://bodyulcg.com/

hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray