Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hệ thống phím tắt học 3d max

Sau đây là các phím tắt giúp chúng ta học 3ds max nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sử dụng phím tắt luôn là cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian trong quá trình dựng hình (modeling)

Những phím tắt với nền màu vàng (yellow) là mặc định của 3ds max, nền màu xanh da trời (cyan) là các phím tắt tôi hay dùng

Vertexs shortcutsEdges shortcutsBorders shortcuts
Polygons shortcuts

Elements shortcuts
Edit Geometry shortcuts
Main toolbar shortcuts


Download danh sách shortcuts này tại đây

Cách cài đặt shortcuts tùy theo ý mình
Vào menu Customize>Customize User Interface>Write Keyboard Chart, cho phép bạn kết xuất tất cả các lệnh tắt mặc định của 3ds max ra thành 1 file text (MaxStartUI.kbdx.txt)

Để thay đổi lệnh tắt, trước tiên các bạn chọn các mục trong GROUP và CATEGORY, click chọn các mục trong ACTION, điền phím tắt vào Hotkey và chọn Assign, phím tắt này sẽ phát huy tác dụng.

Biên dịch bởi SumoD
Nguồn: http://giancr.com/hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray