Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Giảm độ sắc cạnh của vật thể với VrayEdgesTex

Trong 3d max, các bạn có thể làm mềm các cạnh của vật thể mà không cần Chamfer (sinh ra nhiều Polygon và nặng file) bằng cách dùng map VrayEdgesTex cho phần Bump, tất nhiên nó chỉ giả làm mềm nên nó chỉ hiệu quả khi bạn không nhìn quá gần, thích hợp cho các đối tượng có nhiều chi tiết.

Bắt đầu nào, các bạn download file tại đây

1. Vật thể khá sắc nét

2. Click chọn Bump
3. Chọn VrayEdgesTex
4. Điều chỉnh World units và render để xác định được độ mềm hợp lý
5. Kết quả


hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray