Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Không gian nhà ở hiện đại


    are on email
© Adrien Williams
Architects: Anne Sophie Goneau
Location: , QC, 
Year: 2013
Photographs: Adrien Williams

   


© Adrien Williams


Floor Plan
* Location to be used only as a reference. It could indicate city/country but not exact address. 
Cite:
"Espace St-Denis / Anne Sophie Goneau" 25 Oct 2013. ArchDaily. Accessed 29 Oct 2013. <http://www.archdaily.com/?p=441596>

hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray