Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Tổng hợp các công trình đã hoàn thành trong tháng 7

White apartment - District 7 Tp HCM
Author :Trương Trấn
3ds max Interior
Riverside apartment - District 2 Tp HCM
Author :Trần Quốc Dũng
3ds max InteriorMr Thai's Living room - Tan Binh District Tp HCM 
Author: Nguyễn Tấn Phát
3ds max Interior


Sư Vạn Hạnh House - District 10 Tp HCM 
Author: Hoàn Vũ
Revit architectureCMT8 House - District 1 Tp HCM 
Author: Phùng Quốc Ban
3ds max ExteriorMr Hoi House - Tan Binh District Tp HCM 
Author: Thy Uyên
3ds max Exterior

hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray