Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Tác phẩm đầu tháng 8-2013

Parent's bedroom - District 3 Tp HCM
Author : Nguyễn Đăng Hùng
Vray 3ds max Interior

Daughter's bedroom 
Author : Trần Khoa Nguyên
3ds max Interior


Standard bedroom - Penthouse apartment District 3 
Author : Trần Quốc Dũng
3ds max Interior


hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray