Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Đèn chùm phòng khách - sản phẩm Modelling + Vray của học viên Nguyễn Hoàng Tùng

Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng đây cũng là 1 nỗ lực đáng khen cho Nguyễn Hoàng Tùng sau 5 buổi làm việc tại SumoD.

Sản phẩm chụp thực tế

Sản phẩm Modelling + Vrayhoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray