Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Quy hoạch thị trấn - Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới


Quy hoạch chung thị trấn Càng Long / thị trấn Cầu Ngang
Địa điểm : Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long Tỉnh Trà Vinh / Thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh
Quy mô : 127,10 ha / 207,08 ha
Năm thực hiện : 2012
Chủ đầu tư : UBND huyện Càng Long / UBND huyện Cầu NgangQuy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Nhị Long Phú / xã Đa Lộc
Địa điểm : xã Nhị Long Phú, Huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh / xã Đa Lộc, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh
Quy mô : 1208,95 ha / 3651,30 ha
Năm thực hiện : 2012
Chủ đầu tư : UBND xã Nhị Long Phú / UBND huyện Châu Thành


Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Mỹ Long Bắc
Địa điểm : xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh 
Quy mô : 2458.12 ha 
Năm thực hiện : 2012
Chủ đầu tư : UBND huyện Cầu Ngang


Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Đức Mỹ
Địa điểm : xã Đức Mỹ, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh 
Quy mô : 2362.14 ha 
Năm thực hiện : 2012
Chủ đầu tư : UBND huyện Càng Long

hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray