Khai trương cơ sở 2

Giảm 10% (06/02-28/02)

HAPPY NEW YEAR

2017

Hình ảnh lớp học

Sương Trần

3ds max interior class

Trần Quốc Dũng

3ds max interior class

Trầm Phương Trúc

3ds max interior class

Tham quan thực tế

Khách sạn Ng Văn Thủ Q1

Ngô Văn Toàn

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Bita Duy

3ds max interior class

Nguyễn Hài Hòa

3ds max interior class

Merry Christmas

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Hà Như

3ds max interior class

Hình ảnh lớp học

Phạm Thanh Nhơn

3ds max exterior class

Trần Quốc Dũng

Tố Quyên

Revit + Vray

Trung Kiên

3ds max interior class

Trương Ngọc Nam

Họa viên kiến trúc

Sản phẩm học viên

Để khẳng định uy tín của SumoD cũng như khẳng định được khả năng của mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa học, chúng tôi sẽ lưu giữ những tác phẩm của các học viên tại đây xem như tài liệu tham khảo cũng như kỷ niệm của các bạn với SumoD !!


Nguyễn Minh Khoa
Khóa Họa viên kiến trúc 11/2014Nguyễn Phạm Ngọc Trí
Khóa 3ds max nội thất 11/2014
Nguyễn Thị Hài Hòa
Khóa Họa viên kiến trúc 09/2014
Hồ Quỳnh Nhi
Khóa 3ds max nội thất 08/2014


Võ Văn Duy
Khóa 3ds max nội thất 08/2014
Ngô Văn Toàn
Khóa Họa viên kiến trúc 08/2014
Trương Ngọc Nam
Khóa Họa viên kiến trúc 05/2014Nguyễn Tấn Thọ
Khóa 3ds max nội thất 02/2014


Lê Ngọc Phát
Khóa 3ds max nội thất 03/2014


Trần Thị Thanh Trúc
Khóa 3ds max nội thất 02/2014

Bùi Hạnh Đoan
Khóa 3ds max nội thất 12/2013Trần Thị Thu Sương
Khóa 3ds max nội thất 11/2013


Trần Hán Quy
Khóa 3ds max ngoại thất 11/2013

Trầm Ngọc Phương Trúc
Khóa họa viên kiến trúc 10/2013Phương Ngân
Khóa 3ds max nội thất 07/2013Trương Thị Thu Diễm
Khóa 3ds max nội thất 06/2013Trần Quốc Dũng
Họa viên kiến trúc 05/2013
Nguyễn Thị Huyền Trân
Khóa 3ds max ngoại thất 02/2013


Phạm Quang Ấn
Khóa 3ds max nội thất 02/2013

Nguyễn Thanh Huy
Khóa Revit Architecture 01/2013

Phạm Thanh Nhơn
Khóa họa viên kiến trúc 12/2012

Nguyễn Việt Sỹ
Khóa họa viên kiến trúc 12/2012

Nguyễn Tuấn Kiệt
Khóa 3ds max modelling 11/2012

Đỗ Hiền
Khóa Vray 11/2012

Bùi Nguyễn Diễm Tuyết
Khóa 3ds max ngoại thất 10/2012

Nguyễn Văn Quý
Khóa 3ds max nội thất 10/2012

Nguyễn Tân
Khóa 3ds max nội thất 10/2012

Quách Nhi
Khóa 3ds max nội thất 09/2012

Phạm Thị Phương Thi
Khóa 3ds max ngoại thất 09/2012

Nguyễn Thị Bảo Vy
Khóa 3ds max nội thất 09/2012


Nguyễn Hoàng Long
Khóa 3ds max nội thất 08/2012

Ân Phúc Thiện
Khóa 3ds max ngoại thất 08/2012

Trần Gia Tú
Khóa 3ds max nội thất 08/2012

Phạm Hiếu
Khóa 3ds max nội thất 08/2012

Phạm Phi Phô
Khóa 3ds max nội thất 08/2012

Ngô Phong
Khóa 3ds max nội thất 08/2012

hoc 3d max | hoc revit | hoc hoa vien kien truc| Hoc Vray